Zakaj joga?

Joga je veliko več kot telesna ali energijska praksa.

To je svet, kjer vladajo prepustitev, zaupanje, zlitje in povezanost.

To je svet, kjer kot posameznik postaneš gospodar lastne usode.

To je svet, kjer kot posameznik oblikuješ lastne življenjske izkušnje.

To je svet, kjer pojem odgovornost pomeni zmožnost odzivanja na življenske situacije drugače kot pa z jezo, trmo ali negativizmom.

To je svet, kjer je um svoboden, ampak stabilen.

To je duhovna praksa, ki nudi preobrazbo, obrat v percepciji in izkustvu življenja.

Kako?

Joga te skozi prakso pripelje v meditativno stanje. To je stanje brez destruktivnih misli, brez občutkov negativnih čustev.

Razjasni si, da deluješ iz podzavesti, in razumi, da motivi tvojega delovanja prihajajo iz programov, kot so obup, osamljenost, frustracija, groza, ravnodušnost, melanholija, tesnoba, trema, nemoč, strah, izoliranosi, trma, negotovos, jeza, sumničavost, nezaupanje, pohota, krivde, zaskrbljensoti, zamere, zagrenjenosti, pohlepa, privoščljivosti, nepotrepežljivosti, napetost, nervoza, odtujenost, manjvrednost, užaljenost, prezir, užaljenost, ljubosumje, razočaranje, bes, zavist, antipatija, zadrega, panika, sovraštvo, aroganca, odpor, brezup, depresija, razvrednotenosti, nezadovoljstvo, krivica, stiska, melanholija. Motiv tvojega delovanja se skriva iza teh negativnih čustev. Spremeni jih, spodbudi svoj lasten razvoj. Edino tako lahko spremeniš svojo prihodnost, svoj naslednji trenutek.

Deluj iz spodnjih vrednot in občutil boš obrat v izkustvu življenja.

Vrednote prvega stanja zavesti:

Stabilnost

Optimizem

Mir

Varnost

Pripadnost

Napredovanje

Sprostitev

Umiritev

Red

Pogovor

Zdravje

Eksistenca

Denar

Ponos

Zvestoba

Pravica

Obilje

Radovednost

Vrednote drugega stanja zavesti:

Domišlija

Ustvarjalnost

Užitek

Spolnost

Čutnost

Lepota

Občutki

Prijaznost

Vera

Zaupanje

Gibanje

Sprememba

Odpuščanje

Vrednote tretjega stanja zavesti:

Informiranost

Zdrava presoja

Intelekt

Osamosvajanje

Neodvisnost

Samospoštovanje

Inciativa

Samopodoba

Doslednost

Intuicija

Disciplina

Odgovornost

Prilagodljivost

Spontanost

Igrivost

Mir

Ravnovesje

Harmonija

Toplina

Volja

Osebna moč

Zdrava ambicija

Vrednote četrte čakre:

Mir

Sprejemanje

Dajanje

Velikodušnost

Empatija

Miroljubnost

Toleranca

Upanje

Predanost

Vera vase

Brezpogojna ljubezen

Odpuščanje

Ljubeznivost

Resnicoljubnost

Ravnovesje

Vrednote petega stanja zavesti:

Kreativnost

Znanje

Izražanje lastne osebnosti

Izražanje potreb

Inspiracija

Intuicija

Resničnost

Iskrenost

Poslušnost

Sporazumevanje

Samoizražanje

Ritem

Posluh

Izpostavitev

Vrednote šestega stanja zavesti:

Modrost - sposobnost, da na situacije gledamo iz več zornih kotov

Delovanje

Ideje

Reševanje problemov

Duhovna inteligenca

Disciplina

Vizija

Intiucija

Vrednote sedmega stanja zavesti:

Razumevanje sebe

Samospoznavanje

Učenje novih znanj

Koncentracija

Etika

Pogum

Odprtost

Kim