Zadnja Prosta sobota v sezoni

Jošt Kromar: Tla so lahko tvoj najboljši prijatelj

Nara Petrovič: Agro-fitness, vrtno gibanje malo drugače

Eva Brovinsky, Kim Germ: Gibalne igre

Tole je bil razpored dneva.

Torat pa nas je obiskal Nara Petrović.

Nara Petrovič je avtor knjige: Človek, navodila za uporabo.

Nara je ustanovitelj slovenske skupnosti v Istri in s svojim načinom življenja dokazuje, da zmoremo veliko narediti pridelati in izdelati sami. Rešitev 21. stoletja vidi v tem, da se naučimo (spet) biti žival. »Doslej smo si pravili ljudje, da bi se ločili od sveta, zdaj si najprej recimo živali, da se s svetom spet povežemo; tako bomo postali bogovi, ki bodo zares dostojni imena Ljudje.«

Predaval je o svojem novem projektu Agro-fitness, vrtno gibanje malo drugače!

Nara, želimo ti veliko uspeha in hvala ker si pustil kanček energije in zavedanja tudi pri nas.

Z Evo sva vodili delavnico Igre.

Igra ima pri nas posebno mesto.

Pomeni nam hkrati razvedrilo, zabavo in sprostitev.

Je predvsem samospoznavna aktivnost. Igra ni le v skupnost naravnano delovanje, kot delavni proces nas nadgradi s subjektivnim spoznanjem.

V njo tako močno vrjamemo ker ima velik vpliv na naš nevrološki sistem!

Pri igri se le ta večstransko razvija!

Igra je dejavnost, ki je postavljena v sedanji trenutek, omogoča nam osebno srečo in samoizpolnitev, največji vpliv pa seže v biološki mehanizem, ki mu pravimo volja do življenja.

Se vidimo spet decembra na prvi Prosti soboti v novi sezoni!

Kim