Vredna nota!

živeti življenje vrednot

to je edina resnica

živeti življenje vrednot

to je edina pot

pot ki se zliva

v toku oblija

življenje vrednot

kot rečni tok

zemlja potrebuje dotik

nič bolj pomebnega ni kot stik

drago vesolje

vodi me

ljubi in podpiraj me

pokaži mi pot

pot vrednot

resnice

in iskric

pokaži mi veselje radost in

odstrani krivice, bolečine

ustvari pot, ta rečni tok

naj me odnese

naj me ponese

daj mi vzgon, varno pot

koš vrednot

nabor not

tu sem zate

jaz sem dotik

stik

tu sem

slišim te

glasno podpiraj me

podpiram te

Kim