Ujetost je stanje duha

Osebnost je skupek psiholoških struktur in procesov, ko govorimo o osebnosti govorimo o moči in sposobnosti človeka, govorimo o moralnosti in zrelosti in njegovi pomembnosti ali pa govorimo o človekovi šibkosti, nemoralnosti ali pretirani prilagodljivosti. Osebnost sestavljajo globoko vtkane šablone vtisnjenih spominov, vedenjski vzorci, potrebe, emocije in konflikti. Osebnosti sistem je že sam po sebi neuravnotežena, dinamična, vendar ima možnost samoregulacijskih mehanizmov, ki težijo k stabilnosti. Končna oblika je vedno nepredvidljiva saj je v nenehni interakciji sama s seboj in z okoljem.
Osebnost ni vnaprej determinirana, vendar je avtonomna, deluje samodejno in je močno odvisna od bioloških in socialnih dejavnikov. Lahko bi rekli, da ni vse odvisno od nas samih vendar ima človek sposobnosti in zmožnosti, ki jih lahko razvije in uveljavi, ima zmožnost spremeniti tudi svoje okolje. Nenehno nas oblikujejo vplivi iz okolja, notranje okolje človeka je samo po sebi v pomanjkljivem stanju stabilnosti in je v stalnem procesu prilagajanja. Krhke psihološke značilnosti, slab razvoj miselnih procesov, globoko potlačeni čustveni naboji, pa še dodatno šibijo človekovo razumevanje in dojemanja dejanskosti. Ne zavedamo se dovolj dobro svojih občutkov nemoči, krivimo zunanje dejavnike za lastne občutke in izgubljamo osebno moč.

Kako in na kaj se bomo prilagodili, je na nas samih. Človek najde v življenju povezanost in smisel skozi občutke razumljivosti, občutke obvladljivosti in občutke smiselnosti. Danes nam je to odvzeto, pustili smo, da nam to vzamejo!

Vera v življenjski smisel pomeni motivacijo v premagovanju ovir, z zavedanjem, da smo za blagostanje odgovorni sami. Odkrij lastne potenciale in moči. Sooči se. Ni pomembno to kar iščeš, ampak to pred čim bežiš.

Ali verjameš, da imaš na voljo vse vire in neomejeno količino moči, ki jo potrebuješ za premagovanje notranjih (svojih) kot tudi zunanjih zahtev družbe.

Dejstvo je, da oblikujemo sebe in potek lastnih življenjskih dogodkov, sooblikujemo pa tudi družbo. Osebnost je relativno trajna , edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti. Gre za kompleksne sistem psiholoških struktur in procesov, kot so psihofizična lastnost, način odzivanja na dražljaje, notranje dispozicije, zmožnosti in kapacitete organizma, vzroki in razlogi dejanj, vrednote, zavestne predstave motivov, emocije, etično-moralno delovanje, socialni odnosi, značilnosti posameznika v interakciji z drugimi, vedenje.

Vsi ti dejavniki nas oblikujejo in premalo utrjevanja, pogovarjanj in informiranosti kaj nas gradi in osmišlja, pelje v vse splošne občutek brezsmiselnosti, ki se povezuje z občutkom praznine. To vodi v »bivanjsko prikrajšanost« (eksistencialno frustracijo). Gre za zavrtost na področju volje do smisla, ki je osnovna človekova gibalna sila na duhovnem področju in se kaže kot, dolgočasje, naveličanost, otopelost, nezanimanje, slaba motiviranost, brezciljnost in nezadovoljstvo. Zato se strinjam, da stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja ni vedno lahko najti, ampak edino samo ti si ta, ki lahko odloča o sebi. In če o sebi odločaš smiselno ter skrbiš za notranje psihično in duševno stanje, neodvisno od vpliva družbe, in se zaveš, da nič zunanjega ne more vplivati na razvoj tvoje osebnosti in življenjske poti, si naredil več kot dovolj zase, svoje najbližje, svojo okolico, občane in državljane. Lahko bi rekli, da ni vse odvisno od nas samih vendar ima človek sposobnosti in zmožnosti, ki jih lahko razvije in uveljavi, ima zmožnost spremeniti tudi svoje okolje!


Žalostna komu še vedno je neznana resnica, da duh Hlapca nikoli ne bo zapustil Slovenije, če se bomo še naprej obnašali, kot živali v živalskem vrtu. Ujetost je stanje duha in živeti osmišljeno in izpolnjeno življenje, narekuješ sam!

Aktiviraj svojo voljo, oblikuj se kot bi oblikoval glino in ustvarjaj družbo vredno življenja!

Naj bo Arhetip Žrtve že enkrat pasé !

Kim

Literatura:
Antonovsky, A. Health, Stress and Coping: Jossey-Bass Publishers, 1979
Emil Benedik, Osebnost me zdravjem in boleznijo: Samozaložba, 2014