Sam svoj nasprotnik?

Zdaj vem, da človek ima dušo, notranje bogastvo, ne samo telo!

Iz česa je sestavljen "moj lastni jaz", jaz sem, bitje, ego: posameznik kot zavesten subjekt vsega doživljanja.

Sestavljen sem tudi iz zavesti, iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedmega dela zavesti.

Kako in na kakšen način ter zakaj doživljam svet tako kot ga doživljam? Kako se je oblikoval moj lastni jaz, moja osebnost, moj psihični, duševni, čustveni, razumski del mene?

Kako doživljam sebe, svet in družbo?

Kaj je to kolektivna zavest?

Kaj je to zavest?

Sposobnost koga, da se zaveda svojega obstajanja in svojih duševnih stanj.

Česa naj se zavedam?

Katere realnosti?

Vrednostnega sistema?

Ali veš, da to kar "se nauči" ena zebra, se kolektivno "naučijo" vse?

Prvo stanje zavesti

Predstavlja našo vez z kolektivnim nezavednim, zato je odgovorno za občutek pripadnosti skupnosti in skupno identiteto. Uravnoteženo ustvarja občutek stabilnosti, čvrstosti in globoke samozavesti. Neuravnoteženo pa ustvarja občutke strahu pred izgubo identitete, pred tem, da bomo zapuščeni in poudarja občutek strahu glede vsega v zvezi z preživetjem.

Pripadajoče se vrednote:

varnost, pripadnost, opredeljevanje, napredovanje, sprostitev, umiritev, pogovor, zdravje, eksistenca, denar, ponos, zvestoba, pravica, obilje, korenine, nega, zaupanje, zdravje, družina, meje, uspeh, dobičkonosnost, bogastvo, dobro življenje, lahkotnost, obilje, blaginja, udobje, varnost, dobro počutje, razkošje, vitalnost

Drugo stanje zavesti

Odgovorno je za našo povezanost z drugimi ljudmi in z vsem okoli nas. Uravnoteženo ustvarja pravilen občutek identitete in predstavlja središče ustvarjalne energije. Neuravnoteženo ustvarja navezanost, odvisnost, posesivnost.

Pripadajoče se vrednote:

ustvarjalnost, užitek, spolnost, domišlija, čutnost, lepota, občutki, prijaznost, vera, zaupanje, gibanje, sprememba, odpuščanje, milost, navdušenje, želje, potrebe

Tretje stanje zavesti

Odgovorno je za razvoj našega ega in tega kakšen odnos imamo do sebe in svojih sposobnosti. Uravnoteženo ustvarja osebno moč, moč karakterja, organizacijske in upravljalne sposobnosti, močno voljo in zdravo ambicijo. Neuravnoteženo predstavlja avtoritativnost, željo po vladanju drugim in pretirano egocentričnost.

Pripadajoče se vrednote:

informiranost, zdrava presoja, intelekt, osamosvajanje, neodvisnost, samospoštovanje, inciativa, samopodoba, doslednost, intuicija, disciplina, odgovornost, prilagodljivost, spontanost, igrivost, mir, ravnovesje, harmonija, toplina, volja, osebna moč, zdrava ambicija, izzivi, toplina, energija, aktivnost, samostojnost, sebstvo, vpliv, proaktivnost, moč

Četrto stanje zavesti

Predstavlja središče človekovega duhovno-energijskega sistema ter točko mostu med višjimi in nižjimi čakrami. Odgovorno je, za sprejemanje stvari takšne kakršne so, odgovorno je za izkušnjo absolutnega. Uravnoteženo ustvarja doživljanje trajnega miru in sposobnost za brezpogojno ljubezen. Neuravnoteženo ustvarja ljubosumje, ogorčenost kot tudi nesposobnost oprostiti sebi in drugim.

Pripadajoče se vrednote:

mir, sprejemanje, dajanje, velikodušnost, empatija, miroljubnost, toleranca, upanje, predanost, vera vase, brezpogojna ljubezen, odpuščanje, ljubeznivost, resnicoljubnost, ravnovesje. ljubezen, samoljubezen, enost, sočutje, družina, prijateljstvo, hvaležnost

Peto stanje zavesti

Odgovorno je za sposobnost razločevanja in za odločitve, ki ji sprejemamamo. Uravnoteženo daje močan razločujoč intelekt, prepričanost pri odločanju, občutek odgovornosti ter aktivnosti, ki so zelo usmerjene in učinkovite. Neuravnoteženo ustvarja nezaupanje vase in v svoje odločitve, cinizem, dvom o obstoju kakršnegakoli višjega življenjskega namena, nesposobnost prepustiti se “višji intelgenci” ter željo po kontroli in ljudi in okoliščin.

Pripadajoče se vrednote:

poslušnost, sporazumevanje, samoizražanje, ritem, posluh, izpostavitev, kreativnost, znanje, izražanje lastne osebnosti, izražanje potreb, inspiracija, intuicija, resničnost , iskrenost, uglašenost, komunikacija, domiselnost, odkritost

Šesto stanje zavesti

Odgovorno je za izkušnje, ki transcendiranjo čutila za intuitvne uvide in navdih, vizijo in ter spoznanje božanskega. Uravnotežena širi obseg naših zaznavnih sposobnosti in omogoča občutek predanosti (v smislu ljubezni do božanskega). Neuravnoteženo pa ustvarja željo po begu pred realnostjo, zamegli um, ustvarja privide in lažno stvarnost.

Pripadajoče se vrednote:

modrost, delovanje, ideje, disciplina, vizija, intiucija, samospoznavanje, dojemljivost, intelekt, integracija, vizualizacija, sanje, disciplina, koncentracija, reševanje problemov

Sedmo stanje zavesti

Odgovorno je za našo povezanost s celotno stvarnostjo in za doživljanje enosti z njo. Uravnoteženo ustvarja občutek širjenja identitete onstran meje našega sistema ter na ta način menja in dviguje doživetje skupnosti in pripadnosti na višjo duhovno raven. Neuravnoteženo ustvarja strah pred izgubo Jaz-a in ega, nezmožnost zaznavanja skupnosti in enosti z okolico ter strah pred izgubo s svetom, ki nas obdaja.

Pripadajoče se vrednote:

učenje novih znanj, razumevanje sebe,koncentracija, etika, pogum, odprtost, ideje, duhovna inteligenca, vizija, mojstrstvo, zaznavanje, asimilacija ,prehajanje, sistem prepričanj, višja moč, božanstvo, zveza, enost

Pa še na znanje; dostojanstvo, poštenost, preprostost, iznajdljivost, predanost, pripadnost. Idealistični standarti in upanje ali vrag mi je dušo ukradu'.

Kim