Izvor

izguba identitete

odvisnost

druga čakra je najbolj subtilna, tu je izvor naše ranljivosti

bolečinsko jedro

žrtvovanje

ali sem lahko odvisen od tega kdo sem?

Kim