Gibanje?

Kakšni so motivi za gibanje?

Uporabljaš gibanje kot orodje za oblikovanje telesa in dobro telesno pripravljenost ali se gibaš zaradi ljubezen do gibanje samega ?

Bi gibanje lahko bila vrednota?

Bi bilo gibanje prisotno na tvojem na tvojem urniku, če bi ti zagotovili, dolgoročno splošno dobro počutje in zdravje?

Bi gibanje jemal bolj resno, če bi vedel, da vpliva na tvojo duševnost?

Bi se gibal vsako jutro, če bi vedel, da s tem napolniš svoj energijski sistem?

Prižgeš miselni proces?

Koliko novih živčnih povezav se ti ob “drugačni vadbi” izpostavi?

Bi se strinjal s trditvijo, da je gibanje veliko več kot moč, gibljivost, hitrost, eksplozivnost, itd.?

Je gibanje ritem, ocenjevanje razdalje, občutek za prostor, za padanje, za vstajanje, za vrtenje ?

Je gibanje organizacija telesa v prostoru, organizacija energij znotraj fizičnega telesa?

Je gibanje občutek za glasbo, stik s sočlovekom?

Je gibanje pot do zavedanja?

Je gibanje zavedanje?

Je dihanje, odkrivanje in preseganje?

Je sproščenost?

Kam nas vodi to gibanje? Je to šport? Je to umetnost? Borilna veščina?

Je to doseganje ciljev?

Je to monotono izvajanje telesnih vaj?

Je to odraz naše podzavesti?

Je to terapija, je boks odraz jeze, je ples odraz miline?

Je gibanje zdravilo?

Užitek?

Je gibanje samozavest?

Kako dvoumna je ta vest?

Kim