Biti ljubljen

Si od tega življenja dobil, kar si želel?

Sem.

In kaj si hotel?

Biti ljubljen, čutiti se ljubljenega na Zemlji.

(Iz filma Birdman ali nepričakova odlika nevednosti)

Kim