Arhetip Hlapca je pasé!

Še slepa kura

zrnjo najde

in nobena juha

se ne poje

tako vroča, kot

se skuha.

A, komu neznana je resnica,

kaj življenje je?

Slovenc’!

Povozil te je duh časa,

arhetip Hlapca,

je pasé!

Kim