Absolutno duhovno!

Duhovnost ni nič drugega kot pa dobro počutje in predvsem zaupanje v proces življenja.

Do dobrega počutja in zaupanja, je potrebno prit. Za marsikoga to ni tako samoumevno.

Skozi očiščevanje čustvenega in mentalnega telesa postopamo preidemo iz vloge žrtve in s tem pridobimo voljo do življenja in delovanja.

To ni ravno najlažje, je pa edino zakar smo bili poslani na planet Zemljo!

Duhovno pomeni veder pogled na življenje.

duh = duša

Duša živi in je bogata edinole in izključno takrat, ko živi iz občutkov.

Seznam občutkov:

stabilnost

optimizem

mir

varnost

pripadnost

opredeljevanje

napredovanje

sprostitev

umiritev

red

pogovor

zdravje

eksistenca

denar

ponos

zvestoba

pravica

obilje

domišilja

ustvarjalnost

užitek

spolnost

čutnost

lepota

občutki

prijaznost

vera

zaupanje

gibanje

sprememba

odpuščanje

informiranost

zdrava presoja

intelekt

osamosvajanje

neodvisnost

samospoštovanje

iniciativa

samopodoba

doslednost

intuicija

disciplina

odgovornost

prilagodljivost

spontanost

igrivost

mir

ravnovesje

harmonija

toplina

volja

osebna moč

zdrava ambicija

mir

sprejemanje

dajanje

velikodušnost

empatija

miroljubnost

toleranca

upanje

predanost

vera vase

brezpogojna ljubezen

odpuščanje

ljubeznivost

resnicoljubnost

ravnovesje

kreativnost

znanje

izražanje lastne osebnosti

izražanje potreb

inspiracija

intuicija

resničnost

iskrenost

poslušnost

sporazumevanje

samoizražanje

ritem

posluh

izpostavitev

modrost

delovanje

ideje

reševanje problemov

duhovna inteligenca

disciplina

vizija

intuicija

razumevanje sebe

samospoznavanje

učenje novih znanj

koncentracija

etika

pogum

odprtost

Omogoči svoji duši, da živi!

Kim