Pogovorne delavnice o vrednotah in čustvih

Pogovorna delavnica dviguje nivo čustvene in duhovne inteligence.

Delavnica pomaga otroku odpreti možnosti in podpreti zmožnosti lažjega razumevanja procesov čustovanja in vrednotenja.

Odpiramo varen prostor zaupanja, kulturo spoštljivega dialoga in spoznavanje samega sebe.

Otroci postajajo bolj avtonomni in pripravljeni na odraslo življenje.

Kompetence, ki jih otrok pridobi: sposobnost fleksibilnega razmišljanja, intuitivno reševanja problemov, odločanja glede na vrednote, iskanje novih rešitev, senzitivnosti ter empatije do drugih

Pogovor

Zdi se, da v današnjem času zanemarjamo pomen pogovora. Pogovor je izgubil vrednost, globino in ljudje se premalo zavedajo njegove moči zdravljenja. Nedavno nazaj je kolega z menoj delil misel, ki se me je dotaknila. "Pogovor je to, kar ostane po govoru", je rekel.

Kaj ostane po govoru? Kaj ostane v človeku po govoru? Ostanejo misli in asociacije, ki vzklijejo nekje v tebi, ki prav zaradi dvogovora in sočloveka na drugi strani polnijo duha in podajajo razumevanje. Po govoru ostanejo občutki in odpirajo se nove misli in miselni tokovi. Že med samim govorom pa nastajajo celo nove nevronske povezave. Pogovor je pomemben, odpira nam polje dojemanje drug drugega.

Res mi je žal, da za pogovor ni nikoli dovolj časa. V svetu neoliberalizma, svetu podganje dirke, učinkovitosti in produktivnosti, ni časa, ni prostora za polno prisotnost in posluh. Menim, da marsikdo ni deležen kvalitetnega pogovora. In če ni pogovora, ni niti zaznavanja in slišanja vsega potrebnega, vsega, kar se v človeku skriva tudi za besedami. Pogovor je izmenjava informacij na vseh nivojih. Pogovor ni le izmenjava besed, je predvsem izmenjava občutkov in razkriva vse česar se človek ne zaveda, pa vseeno sporoča, vsega kar mogoče sam še ne razume, mogoče ne zna artikulirati in ubesedit. In spet je pogovor veliko več kot le verbalizacija stanj in ozaveščanja čustev in občutkov. Če ni pogovora, ni izraza lastne osebnosti, ni niti poznavanja lastne osebnosti. Pogovor kot metoda za osebno rast je nujno potreben. S pogovorom se polniš, ter seveda tudi na nek način prazniš in najbolj pomembno odpira možnosti poznavanja samega sebe, družbe in sveta. S pogovorom sprejemamo nove vsebine, informacije ali pa odlagamo breme in odklepamo morebiti lastna skrita vedenja in spoznanja. Meni osebno vsak pogovor pomagati razumeti in oblikovati predstavo o sistemu v katerem živimo in pogovor kot vrednoto postavljam visoko na listi prioritet. S pogovori polnimo svoj notranji prostor, svojim notranjemu svetu podajamo smisel.

Ustvarjamo besede, se povezujemo in se usklajujemo. Ko izrazimo sebe, svoja čustva, svoje vzgibe odpiramo nove možnosti in razumevanje sebe, drug drugega in življenje samo. Pogovori lahko rešujejo, osvobajajo. Lahko ustvarjajo tudi konflikte in frustracije, ampak v pravem pogovoru se skriva moč sočutja, poglobitve in združitve. Pogovor nas združuje. Govorim o govoru, ki sliši, o pogovoru, kjer sta sogovornika prisotna in slišeča.

S pogovori, ki jih ustvarjamo, obračamo zaznavanje v načinu razmišljanja in dojemanju dejanskosti. Odkrivamo, kdo smo mi sami, kdo lahko postanemo in kako se lahko bolj kakovostno vključujemo v sistem in družbo.

Pogovor na vseh nivojih polni človekov notranji svet. Pomemben vidik predvsem otrokovega razvoja je, kako se soočiti s svojim notranjim svetom, konflikti, frustracijami.

Kako jih razumeti, izraziti. Kako prepoznati in predelati čustva, kako usvojiti vrednote in jih uporabiti v interakciji s svetom. Človek, ki nima sposobnosti samoregulacije ni sposoben sam razumeti moči delovanja čustev in ni se sposoben sam soočiti s konfliktnimi situacijami. Te procese izgrajevanja podpirajo drugi ljudje in odnosi z njimi.

Človeka v njegovi rasti in ustvarjanju dobre samopodobe najbolj podpira popolno ustavitev, pogled v oči, umiritev in iskreno, avtentično vprašanje: "Kako se počutiš?" "Kaj čutiš?" "Kako te lahko podprem?"

Tovrstna komunikacija ustvarja občutke varnosti - ta najbolj pomembem občutek, zaščitni občutek pred tesnobo in nevrozo. Menim, da ravno nezmožnost lastnega izraza čustev in nepoznavanje le teh ustvarja bolezni sodobnega časa. Premalo poudarka dajemo čustveni inteligenci in nepoznanju samih čustev, izražanju in procesom čustvovanja. To ustvarja tesnobne, ukleščene občutke in s tem somatske znake raznih bolezni. Soočiti se z procesi čustvovanja in čustvi pomeni prepoznati, kaj se ti dogaja. Imeti besedišče in nabor čustev pa je danes redkost. Navsezadnje je najtežje se z njim soočiti in pa tudi to, da nikjer ne dobiš tega znanja, to je stvar družinskih vrednot in pa lastnega raziskovanja. V mladosti površinsko naslavljamo čustveni prostor otrok. Premalo se zavedamo, kako pomemben je ta del človeka, kar se danes odraža v vse več bolezenskih stanjih in nefunkcionalnih odraslih osebah in odnosih.

Pogovorne delavnice

Pogovorne delavnice, ki jih ustvarjamo odpirajo možnosti in podpirajo zmožnosti vključevanja v zavesten način razumevanja in oblikovanja sebe in družbenega življenja.

Delavnice potekajo po metodi dialoga, ki meni pomeni pronicanje v razum in dekodiranje mentalnih shem idelogije sistema, ki je v naših psihičnih konstruktih povzročil programski kod. Le ta nas nas usmerja in vodi skozi življenje. Naslavljajo teme, ki so otrokom in mladostnikom pomembne, teme o katerih imajo vprašanja, pa nikjer ne dobijo pristenga odziva in odgovora nanj. Uglasimo se na edinstvenost posameznika, zanimamo se za njegov notranji svet, procese čustvovanja, vrednotenja in odpiramo prostor pogovora o tematikah brez sodb.

V ustvarjalnem vzdušju ozaveščamo tudi o uporabi izvorne različice materinega jezika in skupaj izboljšujemo uporabo slovenskih izvornih izrazov in odkrivamo lepoto slovenščine. S tem odpiramo varen prostor zaupanja in spoštljive komunikacije. Otroci postajajo avtonomni in bolj opremljeni na odraslo življenje.

Kompetence, ki jih otrok pridobi so: sposobnost fleksibilnega razmišljanja, intiutivno reševanje problemov, odločanje glede na vrednote, iskanje novih rešitev, senzitivnosti in sočutja do drugih.

Vaditelj

Druge vadbe
za odrasle