P5 ZAPISI

misli, teorija in napotki

Gibalnica otroci

Gibalnica je vadba, kjer se otroci spoznajo z gibalnimi osnovami, povečajo telesno moč in napetost, ki jo po drugi strani tudi razbremenijo, plešejo, pojejo, oponašajo živali in se iskrivo smejijo.

Gibalnica za otroke je gibanje energije po glasbi, ritmu in melodiji. Gibalnica deluje na tem, da otrokom pomiri napet um, preprečuje stres, odganja fizično napetost in pospešuje domišljijo.
Na drugi strani, pa otrok skozi pravilne gibalne vzorce pridobiva na mišični moči in gibljivosti, na funkcionalnosti telesa.
Trening je sestavljen iz prvin plesa, vaj za moč skozi živalsko premikanje in igro ter samostojno ustvarjanje.

Pohvala in vzpodbuda sta vodili našega napredka, skozi vzor pa krepimo voljo in željo po premagovanju otrokovih zmožnosti in nenehnemu napredku.

S tem povečujemo možnost, da se bodo gibali tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, ostali zdravi in pozitivno razmišljali o sebi in življenju.


Gradimo otrokovo samozavest, spodbujamo ustvarjalnost, usmerjamo v pozitiven napredek, v otroku ozavestimo voljo in strast do življenja, učimo pravilnih dihalnih vzorcev. S tem povečujemo možnost, da se bodo gibali tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, ostali zdravi in pozitivno razmišljali o sebi in življenju.

Komu je vadba namenjena?


Torek in četrtek je namenjen otrokom od starosti 2,5 let do vključno 4 leta starosti.

Starši, ki za svojega otroka, želite kvaliteten razvoj, razvoj vseh motorčnih sposobnosti, s poudarkom na gibljivosti, moči in agilnosti, dobrodošli pri nas.

Starši, ki si za svojega otroka, želite kvaliteten razvoj.

Gibalnica otroci vaditelj

Prijavi se

Druge vadbe za otroke