Gibalnica otroci

Več informacij

Gibalnica je vadba, kjer se otroci spoznajo z gibalnimi osnovami, pridobivajo na koordinaciji in agilnosti telesa.

Telovadijo, plešejo, pojejo, tečejo, oponašajo živali in se iz srca smejijo.

Gibalnica za otroke je gibanje energije po glasbi, ritmu in melodiji. Gibalnica deluje na tem, da otrokom pospešuje domišljijo.

Pohvala in vzpodbuda sta vodilo našega napredka, skozi vzor pa krepimo voljo in željo po premagovanju otrokovih zmožnosti in nenehnemu napredku.

S tem povečujemo možnost, da se bodo gibali tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, ostali zdravi in pozitivno razmišljali o sebi in življenju.

Komu je vadba namenjena?

Vadba je namenjena otrokom od starosti 2,5 let do vključno 4 leta starosti.

Vaditelj

Druge vadbe
za odrasle