Naš pristop

Po potrebi širjenja vrednot, kot so gibanje, zmerna aktivnost, vitalnost, skrb zase, ustvarjalnost, samospoznavanje, reševanje problemov, odprtost, zdrava presoja, toleranca, etika, sprostitev, umiritev in pogovor smo leta 2017 začeli razvijati koncept celostnega gibalno rekrativnega programa za otroke in odrasle, ki smo ga poimenovali Prostor 5.


Inspiracijo ustvarjanja Prostora 5, črpamo iz današnjega časa in družbe, ki nas nenehno obremenjuje, s stresom in skrbmi.

Zaradi večje potrebe po dosežkih, materialnosti in tekmovalnosti so se vedenjski vzorci in navade v družbi močno spremenile. Prioritete so vse drugo, kot pa živeti v skladu z naravnim bioritmom človeka in njegovimi vrednotami. Alternativa narekuje neaktivno preživljanje prostega časa, potrošniško zabavo, neprimeren počitek, nepremišljeno prehranjevanje in pretirano rekreacijo.

Vsi se strinjamo, da takšni vzorci vedenja niso zdravi, da vodijo v fizično in mentalno stagnacijo posameznika in družbe.

Ni potrebno veliko za zdravo mentalno stanje posameznika, ki zaradi stika s svojo izvorno naravo ve, kako lahko odgovorno in vzorno deluje družbi vprid.

Razumemo tudi to, da proti potrebam in nevednosti družbe ne moremo prav veliko.

Prostor 5 je nastal v skladu z vizijo in upanjem po avtentični, živahni, enakopravni in ekonomični družbi.

Gibalni studio

Gibanje je veliko več kot moč, gibčnost, hitrost, eksplozivnost, veliko več kot le surov trening razvijanja in osvajanja športnih vrlin.

Gibanje je ocenjevanje razdalje ter občutek za prostor, za padanje, za vstajanje, za vrtenje, za glasbo, za stik s svojim telesom in sočlovekom. Gibanje je organizacija telesa v prostoru kot tudi organizacija energij znotraj fizičnega telesa. Gibanje je ritem, dihanje in celo odkrivanje in oblikovanje osebnosti. In prav s potrebo po takšnem gibanju je v okviru društva MKreativa nastal gibalni studio Prostor 5.

V našem gibalnem studiu Prostor 5, ne pristopamo k telesu na agresiven način in do njega nismo nespoštljivi. Poudarek dajemo pravilno izvedenim gibalnim vzorcem. Telo krepimo skozi poslušnost, upoštevamo svoje trenutne telesne zmogljivosti ter jih skozi prakso izboljšujemo. Učitelji omogočajo občutke napredka, način telovadbe pa prinaša vidne spremembe v odnosu do samega sebe in svojega telesa. V posamezniku vzpodbujamo voljo in željo po odkrivanju in spoznavanju samega sebe.

V Prostoru 5 ne le telovadiš, ampak predvsem izkušaš motorične izzive, urjenje možganov, krepitev globokih mišic trupa in utelešenja različnih vrednot, kot so dobro počutje, umiritev, preprostost, igrivost, volja in zmerna aktivnost.

Redna tedenska praksa naših vodenih vadb poteka od ponedeljka do petka, možne so pa tudi individualne ure, tudi za vikende. Praksa individualne pomoči se je v zadnjih treh letih izkazala zaradi potrebe napredka. Plavalci, nogometaši in plesalci se poslužujejo naših dejavnosti, predvsem po potrebi vsestranskega razvoja. Vredno je tudi pomisliti, kaj je res najbolje za zdravje vašega otroka. Tudi pri gibanju je dobro izbrati raznolikost.

Zaradi potrebe po kvalitetnemu programu za otroke smo v Prostoru 5 razvili program. Gibalnica za mlajše. Ker vemo, da je otrok do šestega leta zelo plastičen z vidika osvajanja novih gibalnih vzorcev, je zelo pomembno, da v otroštvu dobijo čim več gibalnih izkušenj. Do dvanajstega leta je še vedno možno vplivati na motoriko. Kasneje je to veliko težje. Zelo napačna je zgodnja specializacija otroka, ta ga lahko prikrajša za mnogotera izkustva. V Prostoru 5 poudarjamo pomembnost zaznavanja telesa ter zavestno izvedbo vaj in tako premišljeno vplivamo na otroka oziroma na vsakega posameznika.
Nas želiš podpreti?

Poveži se z nami, pridi na vadbo ali pa nam povej za kaj se pa ti zavzemaš.

Ekipa p5