Naš pristop

Po potrebi širjenja vrednot, kot so gibanje, zmerna aktivnost, vitalnost, skrb zase, ustvarjalnost, samospoznavanje, reševanje problemov, kreativnost, odprtost, toleranca, etika, sprostitev, umiritev in pogovor smo leta 2017 začeli razvijati koncept celostnega gibalno rekrativnega programa za otroke in odrasle, ki smo ga poimenovali Prostor 5.


Inspiracijo ustvarjanja Prostora 5, črpamo iz današnjega časa in družbe, ki nas nenehno obremenjuje, s stresom in skrbmi.

Zaradi večje potrebe po dosežkih, materialnosti in tekmovalnosti so se vedenjski vzorci in navade v družbi močno spremenile. Prioritete so vse drugo, kot pa živeti v skladu z naravnim bioritmom človeka in njegovimi vrednotami. Alternativa narekuje neaktivno preživljanje prostega časa, potrošniško zabavo, neprimeren počitek, nepremišljeno prehranjevanje in pretirano rekreacijo.

Vsi se strinjamo, da takšni vzorci vedenja niso zdravi, da vodijo v fizično in mentalno stagnacijo posameznika in družbe.

Ni potrebno veliko za zdravo mentalno stanje posameznika, ki zaradi stika s svojo izvorno naravo ve, kako lahko odgovorno in vzorno deluje družbi vprid.

Razumemo tudi to, da proti potrebam in nevednosti družbe ne moremo prav veliko.

Prostor 5 je nastal v skladu z vizijo in upanjem po avtentični, živahni, enakopravni in ekonomični družbi.

Nas želiš podpreti?

Poveži se z nami, pridi na vadbo ali pa nam povej za kaj se pa ti zavzemaš.

Ekipa p5