P5 ZAPISI

misli, teorija in napotki

Naš pristop

Ljudi želimo navdušiti nad gibanjem in spodbuditi navado po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.

Nudimo kvalitetne, drugačne treninge in delavnice, ter s tem kvaliteten razvoj telesnega mehanizma ter možnost osebnega napredovanja.

Prizadevamo si deliti občutke celotnosti, enotnosti in razvoja.

Skozi gibalno kreativno izražanje ter igro vzpostavljamo drugačno kulturo in pristop športnega treniranja, medgeneracijskega povezovanja in preživljanja prostega časa.

Mar nam je tudi za posameznikov vrednostni sistem, ki lahko prepreči izgorelost in sivino vsakodnevne rutine.

Vrednostni sistem?

Z gibanjem v našem Prostoru, želimo vplivati predvsem na vašo ustvarjalnost!

Ustvarjalnost izvira iz latinske besede creo, kar pomeni narediti. Danes jo opredeljujemo na mnogo načinov, mi pa govorimo o ustvarjalnosti kot novosti. Govorimo o inovativnosti. Inovativnosti kot novemu načinu sprejemanja informacij, inovativnost kot zmožnost notranje rasti, ki spodbuja mišljenje in izražanja sebe skozi nove, različne načine!

Dvignimo učinkovitost v nas samih! Prebudimo ustvarjalnost!

P5 vaditelji

P5 vadbe za odrasle

Vadbe za otroke