Kreativnost

Kreativnost oziroma po slovensko ustvarjalnost izvira iz latinske besede creo, kar pomeni narediti.

Danes jo opredeljujejo na mnogo načinov, mi pa govorimo o kreativnosti, kot o kreativnem/ustvarjalnem načinu razmišljanja, ki podpira, zmožnost iskanje boljših, razsežnih in dinamičnih rešitev.

Kreativnost sploh ni nujno pogojena z umetnostjo. Kreativen je vsak, ki žebelj v steno zabija s čevljem, ker nima kladiva, ali pa tisti, ki uporabi palico, da doseže zvonec in nanj pozvoni.

Zakaj je kreativnost pomembna ?

Kreativen način razmišljanja spreminja posameznika in družbo. Kreativen um se sprašuje "kako lahko razmišljam še drugače". Išče skladnost z razumom, da doseže najugodnejše ali še sprejemljivo razmerje med delom, porabo in učinkom. Je ploden, strukturiran, vidi rešitve, premišljuje razmišlja izven okvirov znanega, je prilagodljiv, in dinamičen, strmi h koristnem učinkovitem končnem stanju rešitvi problema.

Z kreativnostjo lahko človek nenehno širi in raziskuje svoj notranji in materialni svet, išče smisel svojega življenja, ter ključno- izboljšuje svet v katerem živimo.

Ovire kreativnega načina razmišljanja:

 1. Pomanjkanje gibanja
 2. Nerazvitost čutov
 3. Čustvene : tesnoba, strah, sram, jeza, sovraštvo, nesproščenost
 4. Miselne: slepo prilagajanje, predsodki, stari miselni vzorci, načini, navade
 5. Osebnostne: nesamostojnost, občutek manjvrednosti, pomanjkanje samozavesti, odločnosti, poguma, pobudnosti
 6. Vedenjske: plehka glasba, postopanje, druženje, ponočevanje, kajenje, pitje, dolgočasenje, zapravljanje časa, prazni klepeti, tv, splet, računalniške igrice

Kako razviti kreativno mišlenje?

 1. Postavljanje vprašanj
 2. Pozorno poslušanje in dopuščanje drugačnih mnenj, rešitev
 3. Zavzeto iskanje novih rešitev: nenavadne, izvirne, samostojne, drzne
 4. Iskanje primerjave v naravi, živih bitij
 5. Zapisovanje prebliskov, navdihov, zamisli, uvidov, spoznanj
 6. Namesto linearni zapiski, miselni vzorci
 7. Pogumno soočanje s problemi, izzivi, težavami, nalogami v življenju
 8. Se ne zanašati na hipne, domišljiske in intuitivne domisleke
 9. Ne podlegati čustvenim odzivom
 10. Ne nasedati prvim vtisom, zaznavam, temveč premislite, preverite
 11. Dejavno, doživljajsko, razpravljalsko, sokratsko, problemsko sodelovalno učenje