Individualne ure joge

Ali utelešam zdravje?

Ali utelešam zdravje na vseh nivojih? Na fizičnem, vitalnem, mentalnem, čustvenem, psihičnem, duhovnem in socialnem?

Joga na fizičnem nivoju natančneje v živčnem in endokrinem sistemu ustvarja ravnotežje, kar neposredno vpliva na druge telesne sisteme in organe. Na čustvnem telesu ustvarja odmik od lastnih čustvenih vzorcev in omogoča vživljanje v vlogo opazovalca, na psihičnem nivoju nam omogoča vzpostavljanje novega načina življenja, ki zajema transformacijo notranje realnosti. Duhovnost pomeni utelešat raznorazne občutke. Občutke miru, ljubezni, občutke zadovoljstva, občutke ponosa, občutke zanosa, volje, motivacije, občutke moči, zaupanja. Še lahko naštevam. Socialne bolezni nastanejo prav zaradi slabega poznavanja duhovne plati človeka. Pozabili smo na vrednote in pozabili smo, da so vrednote občutki na katere lahko zavestno vplivamo.

Joga je znanost o pravilnem načinu življenja in je namenjena vklučevanju v vsakodnevno življenje. Je sredstvo, s pomočjo katerega najdemo lastno pot povezave s svojim pravim bistvom.

Le kakšen prevzeten guru si drzne govoriti o pravilnem načinu življenja?

Ni pravil, obstajajo pa zakonitosti, ki nas skozi prakso vodijo do utelešanja zdravja na vseh nivojih. Joga je način življenja, ki ga ni mogoče razumeti intelektulano in učinkuje le skozi izkušnjo in prakso.

Zagotovi si prakso joge s Kim in postani vitalen, zdrav, bogat občutij in zavesten kreator svojega življenja!

Prijavnica Individualne ure joge

Izbor paketa

  • 60 minutna vadba

  • * obvezna polja

Hvala za prijavo!