Utelešanje vrednot

05. avg. 2019

ob 20:00

Kaj lahko storiš, da se prikoplješ do lastnega bistva in vrednot?

Kaj lahko storiš danes, da ne boš več deloval iz obupa, osamljenosti, frustracije, groze, ravnodušnosti, melanholije, tesnobe, treme, nemoči, strahu, izoliranosti, trme, negotovosti, jeze, sumničavosti, nezaupanja, pohote, krivde, zaskrbljenosti, zamere, zagrenjenosti, pohlepa, privoščljivosti, nepotrpežljivosti, napetosti, nervoze, odtujenosti, manjvrednosti, užaljenosti, prezira, užaljenosti, ljubosumja, razočaranja, besa, zavisti, antipatije, zadrege, panike, sovraštva, arogance, odpora, brezupa, depresije, razvrednotenosti, nezadovoljstva, krivice, stiske, melanholije?

Utelesi vrednote!

Bistvo našega delovanja bazira na občutkih. Čustva pa so ta, ki kreirajo občutke. V kolikor čustva v telesu prepoznaš in jih nadomestiš z kvalitetnimi občutki lahko v momentu spremeniš tok misli in nadaljni potek dogodkov življenja. Vaš čustveni naboj je močnejši, kot si mislite in je edini pravi ustvarjalec vaše resničnosti.

Zato naj naše življenje izhaja iz bistva našega bitja iz bistva zavesti. Bistvo zavesti pa bazira na občutkih oz. vrednotah, kot so spoštovanje, samospoznanje, osamosvajanje, delovanje, sprejemanje, etika, hvaležnost, izražanje lastnih potreb, pogum, koncentracija ...

Vaše življenje naj ne temelji na čustvih, čustvenih reakcijah in čustvenemu naboju.

Na delavnici bomo:

-čistili čustveno telo

-ozaveščali zastala čustva v telesu, jih skozi gib in glas prepoznali in skozi različne vaje utelesili vrednote, kot so pogum, zaupanje, lastna vrednost, osebna moč, samospoznanje, ponos, in druge

Se vas veselim, Kim

Prijavnica Utelešanje vrednot

Vrednost

15 €

  • * obvezna polja

Hvala za prijavo!