Ples utelešanja vrednot

22. jul. 2019

ob 20:00

Kaj lahko storiš, da se prikoplješ do lastnega bistva in vrednot?

Kaj lahko storiš danes da ne boš več deloval iz obupa, osamljenosti, frustracije, groze, ravnodušnosti, melanholije, tesnobe, treme, nemoči, strahu, izoliranosti, trme, negotovosti, jeze, sumničavosti, nezaupanja, pohote, krivde, zaskrbljenosti, zamere, zagrenjenosti, pohlepa, privoščljivosti, nepotrpežljivosti, napetosti, nervoze, odtujenosti, manjvrednosti, užaljenosti, prezira, užaljenosti, ljubosumja, razočaranja, besa, zavisti, antipatije, zadrege, panike, sovraštva, arogance, odpora, brezupa, depresije, razvrednotenosti, nezadovoljstva, krivice, stiske, melanholije?

Utelesi vrednote!

Plesna delavnica s Kim

Prijavnica Ples utelešanja vrednot

Vrednost

15 €

  • * obvezna polja

Hvala za prijavo!