Delo z notranjim otrokom

Terapija delo z notranjim otrokom je ozaveščanje in zdravljenje travme, ki ima izvor nastanka v otroštvu.

Travme ozdravimo lahko zares edino tako, da se vrnemo v ta izvorni dogodek. Saj vsi ponavljajoči dogodki, ki se nam dogajajo so le vzorec, mehanizem po katerem od tistega trenutka dalje, ko sem nam je travma pripetila delujemo!

Kaj je travma, po čem jo prepoznamo?

Travma nastane na podlagi dogodka, ki nas je močno zaznamoval. Dogodek katerega čustveno smo zelo intenzivno doživeli in ga zaradi razvojnega obdobja v katerem smo se nahajli po vsej vrjetnosti nismo mogli razumet. Močna občutki strahu, nemoči ali groze so preveč intenzivni in preplavljajoči, da bi jih lahko obdelali. To doživimo kot šok in vse to zaklenimo vase, da bi lahko kasneje predelali. Da se počutili varno, svoje občutke potlačimo, oddaljimo ali jih ohromimo.

To travmatično doživetje, ki smo ga shranili vase, v našem odraslem življenju začne delovati kot magnet. Naša nerešena travma postane v našem življenju točka privlačnosti. Kljub osredotočanjem na pozitivne misli, na koncu znova in znova privlačimo podobne negativne izkušnje.

Zato je tako pomembno ozdraviti ta del sebe in vzpostaviti ljubeč odnos z notranjim otrokom, da bi lahko zaživeli resnično polno življenje, kakršnega si zares želimo.


Otroštvo ima največji vpliv na človeka.

Proces zdravljenja travme:

V procesu gremo najprej na najbolj močen zadnji travmatični dogodek, kjer smo se počutili res slabo. Gremo globoko v občutenje tega. V tej intenzivnosti lahko sprostimo neizražena občutja in pogledamo katera so ta občutja. Cilj procesa je, da poiščemo prvi dogodek, ko smo ta občutja imeli, da bi jih lahko od tam ozdravili. Gre za to, da vzpostavimo stik s svojim notranjim otrokom, ki je bil prizadet. Končno mu damo to, po čemer je hrepenel leta. Da je slišan, viden, upoštevan, ljubljen in sprejet. Ko imamo ta odnos s svojim notranjim otrokom vzpostavljen, po terapiji delamo na tem, da ta odnos negujemo vsak dan. Da z njim komuniciramo, ga upoštevamo in mu izpolnimo njegove želje, potrebe. Slab ali oddaljen stik z našim notranjim otrokom, se preslikava v nezadovoljstvu in neizpolnjenem življenju.

Prijavnica Delo z notranjim otrokom

Izbor paketa

  • 180 min

  • * obvezna polja

Hvala za prijavo!